Od początku 2018 roku na podstawie zmiany ustawy o Dozorze Technicznym Dz.U. 2017 poz. 1555 na stacjach paliw rozpoczną się kontrole sprawności działania systemów odbioru par benzyn. Jest to wynik wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014, str. 89).

Firma Petronova oferuje usługę sprawdzania skuteczności odzyskiwania oparów metodą mokrą, a także metodą suchą wraz kalibracją układu VRS. Gdy sprawdzenie skuteczności odzyskiwania oparów wykaże nieprawidłowości, oferujemy również naprawę układu VRS. Daje to pewność, że w przypadku kontroli UDT układ VRS będzie spełniał wymogi w zakresie skuteczności odzysku par benzyn.

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *