Rozróżniamy dwa główne rodzaje urządzeń do kontroli zbiorników i pola zbiornikowego:

1). Urządzenia kontrolujące przestrzeń między płaszczami zbiornika (dla zbiorników dwupłaszczowych) i kontrolujące pole zbiornikowe (piezometry z czujnikami) przy zbiornikach jednopłaszczowych umieszczonych w szczelnej wannie betonowej lub geomembranie z materiałów olejoodpornych (np. folia olejoodporna).

2). Urządzenia do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku (sondy pomiarowe).Większość urządzeń (centralki) do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku także są przygotowane do podłączenia urządzeń (czujników) kontrolujących przestrzeń międzypłaszczową zbiorników i pole zbiornikowe. Wybór urządzenia zależy od rodzaju zbiornika paliwowego (jedno- czy dwupłaszczowy). Dlatego, aby nie narażać się na dodatkowe niepotrzebne koszty, należy zwrócić się o pomoc w doborze urządzeń.

Site Sentinel NANO

SiteSentinel NANO to system przeznaczony jest głównie na stacje paliw, kotłownie oraz małe magazyny produktów naftowych. Do kontrolera Site Sentinel NANO podłączyć można maksymalnie 12 urządzeń pomiarowych (sond, czujników). Posiada w standardzie port do komunikacji TCP/IP co pozwala na łatwy dostęp do sieci. Ma duży kolorowy wyświetlacz dotyk…

Site Sentinel iTouch

System kontrolno-pomiarowy zbiorników na stacji paliw to nie tylko wygoda dla właściciela ale także rozwiązanie narzucane przez obowiązujące przepisy. System firmy OPW SiteSentinel I jest rozwiązaniem zaawansowanych technologicznie i spełnia wszystkie wymagania prawne jak i oczekiwania właściciela. Zastosowane rozwiązania …

OPW

System kontrolno-pomiarowy zbiorników na stacji paliw to nie tylko wygoda dla właściciela ale także rozwiązanie narzucane przez obowiązujące przepisy. Systemy monitoringu firmy OPW jest rozwiązaniem zaawansowanych technologicznie i spełnia wszystkie wymagania prawne jak i oczekiwania właściciela. Zastosowane rozwiązania pozwalają […]

Integra

INTEGRA to nowoczesny i zaawansowany system nadzorujący poziom paliwa i kontrolujący stany alarmowe np. kontrola przestrzeni międzypłąszczowej zbiorników i stany zdefiniowane przez użytkownika. SiteSentinel® Integra 100 ™ obsługuje innowacyjną technologię OPW Multi-drop co obniża koszty instalacji, umożliwiając podłączenie wiele sond i czujn[…]