Automaty do sterowania pracą dystrybutorów paliw umożliwiają jego kontrolę oraz zarządzanie dostępem do zbiornika paliwa. W naszej ofercie można znaleźć przeznaczone do sprzedaży detalicznej terminale płatnicze z czytnikiem kart ustawione obok dystrybutora, tankomaty do użytku wewnętrznego oraz możliwość zdalnego zarządzania stacją paliw (zarówno detaliczną, jak i wewnętrzną).

Oferowane przez nas tankomaty umożliwiają:
  • zarządzanie gospodarką paliwową (na istniejących zbiornikach również),
  • skuteczne zarządzanie dostawami paliwa,
  • system wspomagający kontrolowany rozchód paliwa,
  • On-Line – dostęp do informacji na ekranie komputera 7/24,
  • obsługę dystrybutora bez konieczności nadzoru bezpośredniego.

System to również efektywniejsze, szybsze i łatwiejsze zarządzanie informacją: umożliwia pobranie w kilka sekund analiz i statystyk dotyczących utrzymania floty pojazdów, raportów nieprawidłowości i przekroczenia norm, limitów oraz budżetu kosztów. Automaty alarmują również na temat obszarów, na których mogą występować nieprawidłowości, alerty motywujące i mobilizujące do ich wyeliminowania.

Automat na karty płatnicze i banknoty Premium PL

Terminal płatniczy – Premium PL z czytnikiem kart bankowych montowany jest obok dystrybutorów i pozwala nadzorować pracę dystrybutora. W najbliższym czasie Petronova zaoferuje tankautomat (terminal płatniczy) z czytnikiem kart bankowych zabudowany w dystrybutorze paliw, co będzie całkowitą nowością na rynku polskim. Po …

Automat flotowy FT 1000

Możliwości systemu do bezobsługowego zarządzania Stacją Paliw. Terminal do sterowania pracą dystrybutorów paliw to urządzenie, które jednocześnie kontroluje i zarządza dostępem do zbiornika. Terminal to także system informatyczny – system ewidencji i kontroli procesu tankowania. Narzędzie do kompleksowego zarządzania gospodarką paliwami, AdBlu…