Petronova - Stacje paliw Dystrybutory Paliw

Możliwości systemu do bezobsługowego zarządzania Stacją Paliw.

Terminal do sterowania pracą dystrybutorów paliw to urządzenie, które jednocześnie kontroluje i zarządza dostępem do zbiornika. Terminal to także system informatyczny – system ewidencji i kontroli procesu tankowania. Narzędzie do kompleksowego zarządzania gospodarką paliwami, AdBlue i flotą pojazdów.

GSM/GPRS – przekazywanie informacji na bieżąco drogą elektroniczną. Poziom paliwa w zbiornikach oraz wszelkie zdarzenia dotyczące procesu tankowania przesyłane na komputer użytkownika (on-line).

Dwustopniowy poziom logowania zapewnia nadzór i bezpieczeństwo w procesie wydawania paliwa.

Karty dostępu RFID – tylko karta upoważnia do zatankowania paliwa. Jednocześnie bezwzględnie rejestruje i przypisuje dane związane z procesem tankowania do pojazdu i kierowcy (ilość, datę i inne). Realizacja zadań skutecznego zarządzania paliwem i pojazdami poprzez kontrolę dostępu, limity tankowań, komunikację on-line oraz budżetowanie kosztów.

System został stworzony po to aby zarządzając paliwem i flotą pojazdów wygenerować oszczędności.

System pozwala na:

 • automatyzację gospodarki paliwowej,
 • współpracę z systemami kontroli rozliczeń i zarządzania,
 • całodobowe bezobsługowe wydawanie paliwa na potrzeby własne oraz firm zewnętrznych,
 • archiwizację transakcji wraz z informacjami o użytkowniku, godzinie transakcji, ilości wydanego paliwa, itp.
 • wykorzystanie dystrybutorów pracujących w systemie sprzedaży detalicznej do pracy w systemie sprzedaży bezgotówkowej (wewnętrznej),
 • wybór metody logowania użytkowników przy pomocy zapisanych na kartach lub breloczkach elektronicznych kodach przypisanych do kierowcy, pojazdu, pinu lub ich kombinacji,
 • połączenie wielu punktów dystrybucji,
 • stosowanie limitów i ograniczeń związanych z kierowcami, pojazdami, grupami odbiorców,
 • prowadzenie systemu rabatowego dla grup lub wybranych użytkowników,
 • współpracę z dystrybutorami wyposażonymi w liczniki mechaniczne oraz w liczniki elektroniczne różnych producentów,
 • integrację z systemem informatycznym.
 • dopasowanie funkcji użytkowych do indywidualnych potrzeb klienta, np. wyposażenie w urządzenie mówiące , lub podłączenie samoobsługowej myjni, itp.
 • stosowanie tych samych kart lub breloczków w różnych punktach sprzedaży;
 • obsługa w wersji podstawowej do 4000 kart.

FT 1000 to jest nowoczesny i przyjazny dla klienta terminal. Wyposażony w czytnik RFID oraz duży, jasny ekran dotykowy, co sprawia, że terminal jest łatwy do obsługi dla klientów. Terminal łączy się z systemem TapNet (system centralnym) za pomocą routera 3G / 4G lub istniejącego połączenia sieciowego.

Z terminala podłączonego do stacji TapNet mogą być monitorowane alarmy i mogą być wysyłane do każdego odbiorcy w przypadku kłopotów.

Wszystkie transakcje, alarmy i komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym.

Katalog

Zapraszamy do ściągnięcia katalogu na temat produktu Automat flotowy FT 1000

Pobierz PDF

Zapraszamy do kontaktu