Celami jest trwały rozwój działalności, zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań rynku, wspieranie efektywność jego działania i rozwój kapitału ludzkiego. W tym Petronova działa w oparciu o następujące cele i zasady przewodnie:

Zaangażowanie i precyzja:

Zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, oraz bezwarunkowe przestrzeganie innych wymogów narzucanych przez rynek.

Ciągłe doskonalenie:

Silne zaangażowanie całej organizacji w wysiłki na rzecz ciągłego doskonalenia swoich procesów, mających na celu zadowolenie Klientów i Pracowników, poprzez działania, które jednocześnie promują zrównoważenie środowiskowe i pokazują swoją odpowiedzialność społeczną.

Kultura innowacji:

Szukamy innowacji technologicznych i operacyjnych, w sposób przejrzysty, zdecentralizowany i ciągły, będąc w ścisłej współpracy z uniwersytetami, centrami technologicznymi lub innymi podmiotami gospodarczymi.

Obopólna korzyść:

Motywacja partnerów biznesowych, aby zapewnić wdrożenie naszych najlepszych praktyk i rozwiązań zwiększając jakość i wydajność przedsiębiorstw.

Działania prewencyjne:

Przyjęcie praktyk prowadzących do zapobiegania awariom, wypadkom i chorobom zawodowym, a także szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.