Zbiorniki paliwowe - Petronova

Zbiorniki naziemne są montowane w wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy gdy warunki glebowe nie pozwalają na zadołowanie zbiorników. Wtedy musza one być zasypane ziemię „zakopcowane”, Jest to rozwiązanie bardzo niewygodne i prawie już niestosowane. Zbiorniki naziemne są także wykorzystywane do budowy stacji kontenerowych (zbiorników magazynowych z dystrybutorem). Niestety ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy takich stacji kontenerowych (zbiorników magazynowych z dystrybutorem) nie wolno używać do sprzedaży detalicznej paliw, a także do użytku własnego ze zbiornikami nie większymi niż 5 tys. litrów. Stacje kontenerowe (zbiorniki magazynowe z dystrybutorem) mogą być używane do pojemności 30 tys. litrów ale tylko dla instytucji określonych w ustawie, czyli dopuszcza się użytkowanie stacji kontenerowych wyłącznie jako tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych oraz w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym, a także do zaopatrzenia jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego.

Zbiorniki naziemne do paliw występują w różnych wykonaniach:

  • jedno i wielokomorowe,
  • jedno i dwuściankowe,
  • o średnicach uzależnionych od ich pojemności i przeznaczenia.

W celu dobrania i zaproponowania odpowiedniego rodzaju zbiornika prosimy o kontakt.

Katalog

Zapraszamy do ściągnięcia katalogu.

Pobierz PDF

Zapraszamy do kontaktu