Stacja paliw to dość duża inwestycja składająca się z wielu elementów i urządzeń. W naszym asortymencie dostępne są także zbiorniki paliwowe podziemne i zbiorniki paliwowe naziemne do magazynowanie paliw płynnych, wykonane zgodnie z normą PN-EN 12285.

 

Zbiorniki paliwowe

Jednym z podstawowych elementów każdej stacji paliw są dedykowane zbiorniki paliwowe, które umożliwiają odpowiednie przechowywanie paliw płynnych. Muszą się one wyróżniać bardzo dużą szczelnością ze względu na magazynowane wewnątrz materiały ciekłe, które wyróżniają się właściwościami zapalnymi, żrącymi oraz trującymi – w sytuacji wycieku są przez to niebezpieczne nie tylko dla osób, ale również dla środowiska naturalnego.

Proponowane zbiorniki paliwowe zostały wykonane ściśle według wytycznych oraz projektów technicznych. Przeprowadzono na nich również testy szczelności, które dokonywane są w obecności Inspektora UDT.

Zbiorniki LPG

Zbiorniki LPG mogą być podziemne i naziemne w zależności do czego są używane i dla jakiego obiektu są przeznaczone. W celu dobrania i zaproponowania odpowiedniego rodzaju zbiornika prosimy o kontakt.

Zbiorniki podziemne

Tego rodzaju rozwiązania powinny zostać umieszczone poza jezdnią, w wykopie o odpowiedniej głębokości i szerokości – należy zwrócić uwagę, aby nad zbiornikiem znajdowała się co najmniej metrowa war[…]

Zbiorniki naziemne

Zbiorniki naziemne są montowane w wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy gdy warunki glebowe nie pozwalają na zadołowanie zbiorników. Wtedy musza one być zasypane ziemię „zakopcowane”, Jest to roz[…]