Budowa stacji paliw to przedsięwzięcie wymagające zaangażowania i sporych środków, niemniej prowadzenie stacji benzynowej zazwyczaj bywa bardzo opłacalną inwestycją, bowiem w obecnych czasach na paliwa zawsze jest zapotrzebowanie. Odpowiednio przygotowany biznes plan, dogłębna analiza rynkowa oraz przemyślany wybór działki z pewnością zwiększą znacznie szanse na biznesowy sukces pomysłu budowy stacji paliw.

Budowa stacji paliw – wymagania prawne.

Aby móc sprzedawać paliwa napędowe koniecznym jest uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej się sprzedażą paliw ciekłych. Warto zasięgnąć informacji u źródła – czyli zapoznać się z ustawą z dnia 10.04.1997 o prawie energetycznym. Aby móc ubiegać się o koncesję miejsce zamieszkania lub siedzimy firmy musi znajdować się na terytorium państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub FETA, nie zalegać z zapłatą podatków, dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, które pozwolą na realizację inwestycji oraz zagwarantować zatrudnienie przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na czas oznaczony.
Budowa stacji paliw wymaga także zatwierdzenia, że wybrana działka może zostać wykorzystana pod budowę stacji benzynowej. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo z kolei w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Budowa stacji paliw to także konieczność spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jest to kolejny dokument, do którego zapisów musimy dostosować naszą inwestycję.

Budowa stacji paliw
Budowa stacji paliw – przebieg inwestycji.

Jeśli mam już za sobą ścieżkę prawną dotyczącą pozwoleń i koncesji możemy przejść do budowy stacji paliw. Warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w budowaniu tego typu inwestycji, która nie tylko wspomoże fachową wiedzą i doświadczeniem, ale także zadba o to, by dostarczyć odpowiedni sprzęt i oprzyrządowanie. Projekt budowy stacji paliw musi uwzględniać szereg czynników i elementów, które pozwolą na bezpieczne użytkowanie stacji paliw. Stacja paliw bowiem to nie tylko dystrybutory, ale także zbiorniki podziemne, systemy monitoringu zbiorników paliwowych, systemy alarmowe informujące o ewentualnych wyciekach paliw do gruntu, systemy kasowe i zarządzające, automaty i terminale płatnicze oraz flotowe. Nie mniej istotne na stacji paliw są także elementy dodatkowe jak odkurzacze i kompresory, myjnie czy moduły AdBlue. Sam budynek, parkingi czy zaplecze sanitarne również muszą spełniać szereg wymogów, aby stacja paliw mogła rozpocząć swoją działalność.

Nasza firma z powodzeniem uczestniczyła w zakończonych sukcesem inwestycjach budowy stacji paliw. Doradzamy i dostarczamy wszystko, co niezbędne by budowa stacji paliw przebiegła sprawnie i efektywnie.