W 2018 i 2019 r. po wybraniu naszej oferty zrealizowaliśmy projekt pod potrzeby Urząd Dozoru Technicznego pod nazwą: „zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego – urządzenia pomiarowe do badania skuteczności odprowadzenia par paliw na stacjach paliw wraz ze szkoleniem w zakresie ich użytkowania”. Dotyczył on zarówno metody mokrej jak i też metody suchej. Wspólnie, na podstawie wymogów UDT i naszych rozwiązań, opracowaliśmy projekt, oprzyrządowanie i oprogramowanie do sprawdzania skuteczności odzysku par benzyn w dystrybutorach paliw. Opracowaliśmy także procedury wspomagające najlepszą metodę pomiaru. Przy metodzie suchej bazowaliśmy na fabrycznym rozwiązaniu firmy Petrotec, producenta dystrybutorów serii Euro i Progress.

Przypominamy, że wcześniej wprowadziliśmy na rynek wg własnego projektu urządzenia do legalizacji dystrybutorów LPG i autocystern LPG. Rozwiązania te znacznie uprościły i wpłynęły znacząco na bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności legalizacji urządzeń LPG.

Drugim znaczącym projektem wykonanym według własnego pomysłu było wyposażenie naszego serwisu w stacjonarne stanowisko do laserowego wzorcowania sond pomiarowych stosowanych w zbiornikach na stacjach i bazach paliw. Wymogi ustawowe w tym czasie zwiększyły zapotrzebowanie na wzorcowane sondy pomiarowe i bez tego stanowiska nie było by możliwości dostaw wzorcowanych sond na nasz rynek. W późniejszym czasie także inne firmy wykorzystało nasz pomysł i utworzyło podobne stanowiska wzorcowania.

Urządzenia do badania skuteczności VRS w dystrybutorach paliw to nasz kolejny projekt świadczący, że nasze kompetencje, wiedza i zaangażowanie pozwala na podejmowanie działań mających na celu usprawnienie i wprowadzaniu na rynek urządzeń i narzędzi pozwalających na podniesienie skuteczności badań, zwiększenie bezpieczeństwa pracy osób wykonujących badania oraz przyczynienie się do ochrony środowiska na stacjach paliw.

Pracujemy jeszcze nad kilkoma projektami które wkrótce będziemy mogli Państwu zaprezentować.

Petronova - Stacje paliw Dystrybutory paliw

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *