Jak zbudować stację paliw?

Wiele osób zastanawia się nad stworzeniem własnej stacji benzynowej. Jakie są koszty budowy takiej inwestycji, jakie formalności należy dopełnić, gdzie najlepiej rozpocząć tego typu działalność – wszystkie informacje znajdziesz poniżej.

Jak uzyskać koncesję na prowadzenie stacji paliw?

Aby uzyskać koncesję na stworzenie i prowadzenie stacji paliw, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Regulacji Energetyki. Aby uzyskać tego typu pozwolenie, należy spełnić kilka warunków, którymi są:

  • – zamieszkanie lub siedziba na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu bądź Konfederacji Szwajcarskiej,
  • – posiadanie niezbędnych środków finansowych, umożliwiających stworzenie stacji,
  • – możliwości techniczne, umożliwiające prawidłowe wykonanie działalności,
  • – zatrudnienie właściwych osób, zajmujących się poszczególnymi zadaniami, w tym również tankowaniem gazu płynnego,
  • – uzyskana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ewentualnie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
  • – niezaleganie z zapłatą podatków.

W jakim miejscu najlepiej wybudować stację paliw?

Najlepszymi miejscami są z pewnością ruchliwe ulice, autostrady, drogi szybkiego ruchu i inne tego typu miejsca. Warto także zwrócić uwagę na to, by nasza firma nie sąsiadowała z konkurencją. Przed wyborem miejsca należy zwrócić uwagę właśnie na ruchliwość drogi, jak również konkurencję.

Jeśli już wybierzesz miejsce w niedalekiej odległości od innej stacji, zwróć uwagę na oferowane przez konkurencję usługi. Staraj się stworzyć miejsce, które będzie bardziej atrakcyjne dla odwiedzających kierowców. Może to być dodatkowa myjnia bezdotykowa, restauracja i wiele innych.

Ile może kosztować budowa stacji paliw?

Koszty zależą od wielu czynników, między innymi od tego, czy ma być ona prowadzona jako własna działalność, czy jako oddział istniejących koncernów.

W zakres kosztów należy z pewnością włączyć zakup ziemi pod inwestycję oraz niezbędnego sprzętu – dystrybutorów, zbiorników, budynków i innych (niektórzy poszerzają możliwości np. o odkurzacze lub myjnie samoobsługowe). Należy także pamiętać o należnościach za samą budowę poszczególnych konstrukcji. W przypadku standardowych stacji paliw wydaje się około 3 mln zł.

Jak szybko zwracają się koszty wybudowania stacji paliw?

Czas zwrócenia się kosztów budowy zależy przede wszystkim od ilości klientów, korzystających z naszych usług. W przypadku odpowiedniej lokalizacji i wielu odbiorców koszty mogą się zwrócić mniej więcej po pięciu latach. Jeśli natomiast lokalizacja jest nieco gorsza, może to być nawet do dziesięciu lat.

Jakie urządzenia można umieścić na stacji paliw, aby była ona atrakcyjna dla klientów?

Wybór jest niezwykle szeroki. W naszej ofercie znaleźć można między innymi dystrybutory paliw, nalewaki płynu do spryskiwaczy, samochodowe myjnie bezdotykowe, stacje kontenerowe, systemy zdalnego sterowania poszczególnymi stanowiskami, pylony cenowe i wiele innych.

Oprócz tego możesz także stworzyć restaurację, sklep z artykułami spożywczymi czy akcesoriami motoryzacyjnymi.