Petronova - Stacje paliw Dystrybutory paliw

Nowoczesne projekty realizowane przez Petronova.

W 2018 i 2019 r. po wybraniu naszej oferty zrealizowaliśmy projekt pod potrzeby Urząd Dozoru Technicznego pod nazwą: „zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego - urządzenia pomiarowe do badania skuteczności odprowadzenia par paliw na stacjach paliw wraz ze szkoleniem w zakresie ich użytkowania”. Dotyczył on zarówno metody mokrej jak i też metody suchej. Wspólnie, na podstawie wymogów UDT [...]
Petronova - Stacje paliw Dystrybutory paliw

Zmiany ustawy o Dozorze Technicznym Dz.U. 2017 poz. 1555.

Od początku 2018 roku na podstawie zmiany ustawy o Dozorze Technicznym Dz.U. 2017 poz. 1555 na stacjach paliw rozpoczną się kontrole sprawności działania systemów odbioru par benzyn. Jest to wynik wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych [...]