Rozróżniamy dwa główne rodzaje urządzeń do kontroli zbiorników i pola zbiornikowego:

 1. Urządzenia kontrolujące przestrzeń między płaszczami zbiornika (dla zbiorników dwupłaszczowych) i kontrolujące pole zbiornikowe (piezometry z czujnikami) przy zbiornikach jednopłaszczowych umieszczonych w szczelnej wannie betonowej lub geomembranie z materiałów olejoodpornych (np. folia olejoodporna).
 2. Urządzenia do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku (sondy pomiarowe).

Większość urządzeń (centralki) do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku także są przygotowane do podłączenia urządzeń (czujników) kontrolujących przestrzeń międzypłaszczową zbiorników i pole zbiornikowe. Wybór urządzenia zależy od rodzaju zbiornika paliwowego (jedno- czy dwupłaszczowy). Dlatego, aby nie narażać się na dodatkowe niepotrzebne koszty, należy zwrócić się o pomoc w doborze urządzeń.

Centralka TLS-4 jak i TLS 450 Plus to urządzenia do automatycznego pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach oraz kontroli wycieków firmy Veeder Root:

Podstawowe dane techniczne dla TLS-4:

 • maksymalna liczba sond w zbiorniku: do 12 sond Mag Plus lub Mag-FLEX,
 • czujniki: do 12 szt.,
 • przekaźniki / wejścia zewnętrzne: 2 przekaźniki, 1 wejście zewnętrzne (wbudowane),
 • wbudowane porty komunikacyjne:
  • 2 porty szeregowe, konfigurowalne RS232 / RS485 (2-żyłowy),
  • 3 Ethernet (2 współdzielone IP),
  • 2 USB
 • zakres temperatur przechowywania: od -40 ° C do 70 ° C.,
 • zakres temperatury roboczej: od 0 ° C do 40 ° C.

Podstawowe dane techniczne dla TLS-450 Plus:

 • maksymalna liczba sond w zbiorniku: do 32 sond Mag Plus lub Mag-FLEX,
 • iskrobezpieczne wejścia sondy / czujnika: 64 na konsolę lub 256 łącznie z TLS-XB,
 • test szczelności linii ciśnieniowej: do 16 linii,
 • czujniki: do 99 sztuk dowolnego typu,
 • przekaźniki / wejścia zewnętrzne: 80 przekaźników, 80 wejść WN, 64 wejścia NN (maksymalna pojemność, z TLS-XB),
 • zintegrowana drukarka: opcjonalna,
 • zakres temperatur przechowywania: od -40 ° C do 70 ° C.,
 • zakres temperatury roboczej: od 0 ° C do 40 ° C.

Katalog

Zapraszamy do ściągnięcia katalogu.

Pobierz PDF


Zapraszamy do kontaktu

  Odpowiedz na pytanie by wysłać wiadomość