Wykonujemy usługę lagalizacji ponownej dystrybutorów paliw, sprawdzeń dokładności wydawania dystrybutorów.

Dokonujemy także okresowych przeglądów gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych dystrybutorów paliw na zlecenie lub na zasadzie podpisanych umów serwisowych.

Dystrybutory paliw to przede wszystkim urządzenia pozwalające na przepompowania paliwa ciekłego ze zbiornika na stacji do zbiornika pojazdu. Ale dystrybutory paliw to także urządzenia pomiarowe, bowiem odmierzają ilość przepompowanego paliwa naliczając jednocześnie opłatę zgodną z cennikiem. W związku z tym podlegają pod ustawę „Prawo o miarach” i muszą być okresowo legalizowane.

Legalizacja dystrybutorów paliw polega na sprawdzeniu dystrybutora odpowiednią aparaturą pomiarową a następnie stwierdzeniu i poświadczeniu jego sprawności i poprawności działania. Dzięki temu konsumenci mają pewność, że dystrybutor prawidłowo odmierza ilość paliwa i jednocześnie właściwie nalicza należność.
Legalizacja dystrybutora zgodnie z obowiązującym prawem powinna być wykonywana raz na 25 miesięcy i tyle czasu ważny jest dokument poświadczający jego sprawność zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi oraz metrologicznymi.
W przypadku legalizacji dystrybutorów LPG (gazu ciekłego) legalizacji należy dokonywać co 13 miesięcy.
Nowe dystrybutory posiada dwuletnią, tak zwaną pierwotną legalizację potwierdzaną przez producenta czy dystrybutora.
Należy pamiętać także, że legalizację dystrybutora należy wykonać także w przypadku, gdy uległy uszkodzeniu plomby kontrolne zakładane podczas ostatniej legalizacji np. podczas naprawy dystrybutora lub w każdym innym przypadku ich uszkodzenia.
Za terminową legalizację dystrybutorów paliw odpowiada właściciel stacji. Brak posiadania ważnego dokumentu poświadczającego legalizację dystrybutora w razie kontroli skutkuje najczęściej nałożeniem grzywny.

W ramach świadczonych usług firma Petronova dokonuje legalizacji dystrybutorów paliw zarówno na terenie województwa wielkopolskiego jak i w innych rejonach kraju. Jako jedni z pierwszych w Polsce do procesu legalizacji dystrybutorów LPG wprowadziliśmy specjalistyczne, mobilne stanowisko pomiarowe Mastermeter I posiadające Świadectwo Ekspertyzy Stanowiska oraz Świadectwo Wzorcowania Przepływomierza wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Dzięki temu proces legalizacji dystrubutorów LPG jesteśmy w stanie przeprowadzić szybko i sprawnie.

Przeglądy dystrybutorów paliw

Podobnie jak i inne urządzenia i maszyny dystrybutory paliw wymagają także okresowych przeglądów. Głównym celem przeglądów dystrybutorów jest zapobieganie awariom, które mogą wykluczyć dystrybutor z użytkowania. Dodatkowo okresowo wykonywane przeglądy wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania stacji paliw.
Przeglądy dystrybutorów wykonywane są przez pracowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, dzięki czemu nie umknie uwadze nawet najmniejsza dysfunkcja dystrybutora.

Szeroka gama części zamiennych jakie posiadamy w ofercie pozwala także na szybkie reagowanie w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana elementów dystrybutora paliw.

Kontakt z Biurem Serwisu i części zamiennych Petronova

Telefony stacjonarne:

(62) 73 75 983,

(62) 73 75 982

fax: (62) 7375985

Telefon serwisowy dyżurny:

609 17 43 43