Podobnie jak dystrybutory oleju napędowego czy benzyny, również dystrybutory gazu płynnego wymagają okresowej legalizacji. Legalizacja dystrybutorów LPG, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna odbywać się okresowo, co 13 miesięcy, przy czym należy pamiętać, że nowy dystrybutor posiada już legalizację producenta obowiązującą przez 24 miesiące, więc kolejna legalizacja powinna się odbyć po tym terminie.

Dystrybutor LPG, podobnie jak każdy inny dystrybutor paliw jest w świetle polskiego prawa urządzeniem pomiarowym, tym samym podlega przepisom ustawy Prawo o miarach, której celem jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych na terenie Polski.

Legalizacja dystrybutorów LPG pozwala zatem na wprowadzenie do użytku dystrybutora LPG, ale także ma na celu również ochronę praw konsumenckich. Dzięki okresowej legalizacji urządzenia pomiarowego klient ma pewność, że dystrybutor odmierza ilość gazu prawidłowo i tym samym właściwie nalicza należną opłatę. Legalizacja dystrybutora LPG może być przeprowadzona wyłącznie przez podmiot, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar udzielił upoważnienia do wykonywania takich legalizacji.

Sama legalizacja dystrybutora LPG polega na weryfikacji skalibrowanym, wzorcowym urządzeniem pomiarowym wartości podawanych przez dystrybutor w trakcie tankowania paliwa – jeśli wartości podawane przez urządzenie i wyświetlane na dystrybutorze są zgodne – dystrybutor uzyskuje legalizację na kolejny okres użytkowania, której potwierdzeniem jest założenie plomby potwierdzającej legalizację oraz wydanie stosownego dokumentu poświadczającego. W przypadku, gdy z jakiś powodów plomba ulegnie uszkodzeniu konieczne jest ponownie przeprowadzenie procesu legalizacji i ponowne założenie plomby.

Co, jeśli wartości nie są zgodne? Niezbędnym jest wtedy zdiagnozowanie problemu i naprawa dystrybutora tak, by ostatecznie dane pomiarowe zarówno na dystrybutorze jak i na urządzeniu pomiarowym były zgodne.

W naszej ofercie posiadamy usługę legalizacji dystrybutorów LPG przeprowadzaną nowoczesnym sprzętem pomiarowym – Mastermeter I, który jest mobilnym urządzeniem przeznaczonym do legalizacji pierwotnej i ponownej odmierzaczy gazu ciekłego i zastępuje z powodzeniem klasyczną kolbę pomiarową, jaka do tej pory była wykorzystywana do przeprowadzania legalizacji.

Mastermeter I posiada Świadectwo Ekspertyzy Stanowiska oraz Świadectwo Wzorcowania Przepływomierza wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie, a tym samym jest dopuszczonym urządzeniem do wykonywania legalizacji dystrybutorów paliw. Dodatkowo niewielkie wymiary urządzenia Mastermeter I sprawiają, że jest na wyposażeniu naszych serwisantów a tym samym przeprowadzenie legalizacji jest wykonywane szybko i sprawnie, przez co skraca czas wyłączenia dystrybutora z użytku.

Firma PETRONOVA Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego jako jedna z pierwszych firm w Polsce wprowadziła legalizację dystrybutorów LPG bez użycia kolby pomiarowej metodą porównawczą, urządzeniem pod roboczą nazwą Mastermeter I.

Kontakt z Biurem Serwisu i części zamiennych Petronova

Telefony stacjonarne:

(62) 73 75 983

(62) 73 75 982

fax: (62) 7375985

Telefon serwisowy dyżurny:

609 17 43 43