dystrybutor paliwa - 1 odkurzacz samoobsługowy dystrybutor paliwa - 2

Polityka prywatności Petronova Sp. z o.o.

Polityka prywatności Petronova Sp. z o.o.

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa PETRONOVA Sp. z o.o. w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

 

1. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L 119, s.1).
2. RODO – obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PETRONOVA Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Krotoszyńskiej 35,
e-mail: biuro@petronova.pl, NIP: 622-257-20-88, REGON:300092145, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239126, zwana dalej Administratorem. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a strona internetowa Administratora jest szyfrowana protokołem SSL.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 - realizacji umów handlowych zawartej z naszą firmą w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej,
 - realizacji umów (usług) serwisowych zawartych z naszą firmą w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej,
 - wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego,
 - przesłania informacji handlowej o oferowanych produktach przez Administratora po uprzednio uzyskanej zgodzie, bądź na Państwa prośbę.
Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, drogą pocztową) tak, aby skutecznie dotarła do wiadomości Administratora.
5. Administrator przetwarza jedynie dane zwykłe (artykuł 6 RODO), niezbędne dane osobowe Klientów, w tym:
- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu kontaktowego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
7. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.
8. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.
9. Państwa dane osobowe otrzymujemy z:
 - z naszej strony internetowej www.petronova.pl z formularzy kontaktowych, gdzie strona jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL i dane są całkowicie bezpieczne, podstawą prawną do dalszych działań jest Państwa zgoda wyrażona pod formularzem kontaktowy,
 - bezpośrednio od Państwa poprzez rozmowy telefoniczne, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, komunikatory społecznościowe, faxem, tradycyjną drogą pocztową,
 - z portali informacyjnych (zajmujących się wyszukiwaniem inwestorów, przetargów, wyselekcjonowanych informacji gospodarczych oraz osób szukających oferowanych przez Administratora towarów i usług), takich jak: Grupa Biznes Polska – Wnorowski i wspólnicy Sp. J. Wysokie Mazowieckie, Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. Warszawa (PressInfo).
Administrator z powyższymi portalami informacyjnymi ma podpisaną umowę na usługę wyszukiwania i wyselekcjonowania informacji gospodarczych, związanych z działalnością gospodarczą Administratora.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, w celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem.
12. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami prawa podatkowego – dane osobowe umieszczone na fakturach, listach przewozowych są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
13. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku., jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail do Administratora.
 


 

Polityka prywatności cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

 

I. Definicje podstawowe
1. Cookies - Cookies to niewielkie ‘pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
2. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

II. Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

 

III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

 

III. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.