dystrybutor paliwa - 1 odkurzacz samoobsługowy dystrybutor paliwa - 2

Produkty

Zbiorniki paliw


Stacja paliw to dość duża inwestycja składająca się z wielu elementów i urządzeń. W naszym asortymencie dostępne są także zbiorniki paliw podziemne i zbiorniki naziemne do magazynowanie paliw płynnych, wykonane zgodnie z normą PN-EN 12285.

 

Zbiorniki do paliwa

Jednym z podstawowych elementów każdej stacji paliw są dedykowane zbiorniki, które umożliwiają odpowiednie przechowywanie paliw płynnych. Muszą się one wyróżniać bardzo dużą szczelnością ze względu na magazynowane wewnątrz materiały ciekłe, które wyróżniają się właściwościami zapalnymi, żrącymi oraz trującymi - w sytuacji wycieku są przez to niebezpieczne nie tylko dla osób, ale również dla środowiska naturalnego.

Proponowane zbiorniki do paliwa zostały wykonane ściśle według wytycznych oraz projektów technicznych. Przeprowadzono na nich również testy szczelności, które dokonywane są w obecności Inspektora UDT.

 

Podział zbiorników

  1. 1. Podziemne
    Tego rodzaju rozwiązania powinny zostać umieszczone poza jezdnią, w wykopie o odpowiedniej głębokości i szerokości - należy zwrócić uwagę, aby nad zbiornikiem znajdowała się co najmniej metrowa warstwa ziemi. Są one malowane farbą odporną na przebicia do 14 kV, a także posiadają dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne powłoką poliuretanową. Mogą one posiadać od 1 do 4 komór, o pojemności do 100 m3.
  2. 2. Naziemne
    Zbiorniki naziemne są montowane w wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy gdy warunki glebowe nie pozwalają na zadołowanie zbiorników. Wtedy musza one być zasypane ziemię „zakopcowane”, Jest to rozwiązanie bardzo niewygodne i prawie już niestosowane. Zbiorniki naziemne są także wykorzystywane do budowy stacji kontenerowych (zbiorników magazynowych z dystrybutorem). Niestety ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy takich stacji kontenerowych (zbiorników magazynowych z dystrybutorem) nie wolno używać do sprzedaży detalicznej paliw, a także do użytku własnego ze zbiornikami nie większymi niż 5 tys. litrów. Stacje kontenerowe (zbiorniki magazynowe z dystrybutorem) mogą być używane do pojemności 30 tys. litrów ale tylko dla instytucji określonych w ustawie, czyli dopuszcza się użytkowanie stacji kontenerowych wyłącznie jako tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych oraz w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym, a także do zaopatrzenia jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego.

 

Zajmujemy się również sprzedażą nowoczesnych systemów kontrolno-pomiarowych, które pozwalają skontrolować przestrzeń znajdującą się pomiędzy płaszczami zbiornika bądź sprawdzać poziom paliwa. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami bądź systemami pomiarowymi do nich, zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego. W sytuacji dodatkowych pytań, jesteśmy zawsze do dyspozycji pod adresem mailowym biuro@petronova.pl, numerem telefonu +48 62 737 59 80 bądź poprzez nasz formularz kontaktowy.