dystrybutor paliwa - 1 odkurzacz samoobsługowy dystrybutor paliwa - 2

Produkty

Systemy kontrolno-pomiarowe zbiorników


Rozróżniamy dwa główne rodzaje urządzeń do kontroli zbiorników i pola zbiornikowego:


1). Urządzenia kontrolujące przestrzeń między płaszczami zbiornika (dla zbiorników dwupłaszczowych) i kontrolujące pole zbiornikowe (piezometry z czujnikami) przy zbiornikach jednopłaszczowych umieszczonych w szczelnej wannie betonowej lub geomembranie z materiałów olejoodpornych (np. folia olejoodporna).


2). Urządzenia do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku (sondy pomiarowe).


Większość urządzeń (centralki) do kontroli poziomu paliwa w zbiorniku także są przygotowane do podłączenia urządzeń (czujników) kontrolujących przestrzeń międzypłaszczową zbiorników i pole zbiornikowe. Wybór urządzenia zależy od rodzaju zbiornika paliwowego (jedno- czy dwupłaszczowy). Dlatego, aby nie narażać się na dodatkowe niepotrzebne koszty, należy zwrócić się o pomoc w doborze urządzeń.